செய்திகள்
  • டிசம்பர் மாத விடுமுறையின் இன் மீண்டும் அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதம் 7ம் திகதி மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படும்
  • 2017ம் ஆண்டு புதிய கல்வியாண்டிற்கான புதிய மாணவிகள் ஜனவரி 21ம் திகதியன்று சேர்க்கப்படவுள்ளனர்
06:25

ஹப்ஸா பெண்கள் அரபுக்கல்லூரியின் புதிய தோற்றம்

ஸ்தாபிதம்

ஸ்தாபிதம்

தென்னிலங்கையில் முஸ்லிம்கள் செறிந்து வாழும் ஒரு நகரம் வெலிகமை. வயதுக்கு வந்த பெண்கள் பாடசாலைக் கல்வியை நிறுத்திக்கொள்ளும் வழமையை இங்கு இன்றும் பல குடும்பங்களில் காணலாம். இப்பெண்களுக்கு சன்மார் க்கக் கல்வியுடன் பாடசாலைக் கல்வியைத் தொடர்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் இங்கு இருக்கவ... Read more

ஆசிரியர் குழு

ஆசிரியர் குழு

கல்லூரியின் பணிப்பாளராக அஷ்ஷைக் பத்ஹுர் ரஹ்மான் (பஹ்ஜி) அவர்கள் பணிபுரிகிறார். கொழும்பு மௌலவிய்யா ஆயிசா மிகார்தீனின் தலைமையில் திறமையும் தகுதியும் வாய்ந்த ஒரு ஆசிரியர் குழு மாணவிகளுக்கான கல்வி போதனை, மற்றும் தர்பியாப் பயிற்சிகள் மிக அர்ப்பணத்துடன் மேற்கொண்டு வருகின்றது.... Read more

பாடத்திட்டம்

பாடத்திட்டம்

இக்கலாசாலையின் பாடத்திட்டம் ஐந்து வருடங்களைக் கொண்டதாகும். இஸ்லாமிய ஷரீஆ, அரபு மொழி சார்ந்த கலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இப்பாடத்திட்டத்தில் க.பொ.த. (சாதாரண தர) பரீட்சைகளுக்கான பாடங்களும் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன. மனையியல், மற்றும் கணனிப் பயிற்சி நெறி, முதல... Read more

சந்தேகங்களும் தெளிவுகளும்

மேற்கத்திய கலாச்சாரம் TO இஸ்லாம்- முஸ்லிம் பெண்ணியவாதியின் பயணம்

மேற்கத்திய கலாச்சாரம் TO இஸ்லாம்- முஸ்லிம் பெண்ணியவாதியின் பயணம்

அரைகுறை ஆடையுடன் கூடிய மேற்கத்திய வாழ்க்கைதான் சுதந்திரத்தின் அடையாளம் என்று நான் வாழ்ந்த போது உணராத சுதந்திரமும் சமுகத்தில் எனக்கு கிடைக்காத அங்கீகார... Read more